Hotline voor bestelling en advies +49 6421 3030 820

Batterijbesluit

Belangrijke opmerkingen over het batterijbesluit
In de levering van sommige apparaten die wij verzenden, zijn batterijen inbegrepen. Ook in de apparaten zelf kunnen batterijen of accu's vast zijn ingebouwd.
In verband met de verkoop van deze batterijen of accu's zijn wij als handelaar conform het batterijbesluit verplicht, onze klanten op het volgende te wijzen:

Lever lege batterijen, zoals door de wetgever voorgeschreven, in bij een lokaal inzamelpunt, gratis in de winkel ter plaatse of bij een inzamelpunt van het Stibat (Stichting Batterijen) (www.stibat.nl) bij u in de buurt.

tonneDe afvoer in het huishoudelijk afval is volgens het batterijbesluit uitdrukkelijk verboden. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak. Onder het vuilnisbaksymbool staat de chemische benaming van de schadelijke stof - "Cd" voor Cadmium. "Pb" staat voor lood, "Hg" voor kwik.

Kaphingst Online GmbH ondersteunt uitdrukkelijk de inhoud van het batterijbesluit. Daarom verzoeken wij u dringend om bovenstaande opmerkingen in acht te nemen en samen met ons voor een gezonder milieu te zorgen. Natuurlijk kunt u uw lege batterijen ook voldoende gefrankeerd retourneren naar:

 


Kaphingst Online GmbH
retoure lege batterijen
Niederwettersche Str. 1
D – 35094 Lahntal
Duitsland