Hotline voor bestelling en advies +49 6421 3030 820

Privacyreglement

Privacyreglement

U kunt ons privacybeleid hier downloaden.

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende aanduidingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerders. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld op het moment dat u ze met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het paginabezoek). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om foutloos gebruik van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres in de contactgegevens. Bovendien heeft u het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar u. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde browserextensies te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid. In dit privacybeleid informeren we u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.

Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. in de communicatie per e-mail) kwetsbaarheden kan bevatten. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Opmerking voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

PROTENO GmbH
Stationsplein 8K
6221 BT Maastricht
Tel: +31 (0)43 7 999 010
Fax: +31 (0)43 7 999 333
E-mail: [email protected]
URL: www.rehashop.nl

CEO: Boris Pichler, Sascha Viereck
Manager / functionaris: Gediplomeerde bedrijfskunde Sascha Viereck
Kamer van Koophandel – KvK-Nr. 59095571
Handelsregisternummer: HRB 4880
Rechtbank - Rb.: Arrondissementsrechtbank Marburg
Btw-nummer: DE 814218512
Telefoon: +31 43 7999 010
E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een gegeven toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verantwoordelijke toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming is de overheidsfunctionaris voor gegevensbescherming van het staatskanton, waarin ons bedrijf haar zetel heeft. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunt u op de volgende link vinden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om gegevens, die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, geautomatiseerd verwerken, op zichzelf of aan een derde, in een standaard, in machinaal leesbaar formaat te verwerken. Wanneer u om rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dit alleen indien dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als websitebeheerder, een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een beveiligde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser wijzigt van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw adresbalk. Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres in de contactgegevens.

Bezwaar op reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de informatieverplichtingen gepubliceerde contactgegevens voor het versturen van niet nadrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee afgewezen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam- e-mails.
Paqato:
Met het verzenden van uw bestellingen worden de adresgegevens voor track&trace doeleinden en om probelemen te identificeren volgens Art. 6 Abs 1 lit b en Art 6 Abs 1 lit f DSGVO verwerkt. De usergegevens worden door het verzend-analyse tool PAQATO van firma PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Bondsrepubliek Duitsland opgeslagen en verwerkt. Dit dient daartoe uw bestellingen sneller uit televeren en de communicatie betreffend het track & trace te verbeteren. (Interesse volgens Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Wij verwijderen alle aanvragen indien deze niet meer worden benodigd. Alle twee jaar wordt gecontroleerd, of de gegevens nog worden benodigd. Het gelden de wettelijke bestemmingen om gegevens op te slaan.


3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Die Datenschutzbeauftragte
Niederwettersche Straße 1
35094 Lahntal/Goßfelden
Tel. 06421 3030 130
[email protected]


4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer opslaat. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw systeem opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (bijv. winkelwagenfunctie) worden op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor technische doeleinden en voor foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten. Als andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogboeken

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie, die uw browser automatisch naar ons verzendt, op in zogenaamde serverlogboeken.
Dit zijn:
- browsertype en browserversie
- gebruikt besturingssysteem
- Verwijzende URL
- Hostnaam van de broncomputer
- Tijd van het serververzoek
- IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek verwerkt te worden en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contact ingevoerde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wordt weggelaten (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperiodes - blijven ongewijzigd.

Registratie op deze website

U kunt u op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich geregistreerd heeft. De verplichte informatie die tijdens de registratie gevraagd wordt, moet volledig vermeld worden. Indien dit niet gebeurt, weigeren we de registratie. Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van de aanbieding of voor technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat u opgegeven heeft tijdens de registratie om u op deze manier op de hoogte te stellen.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens wordt op basis van uw toestemming gedaan (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking. De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u bij onze website geregistreerd blijft en worden achteraf verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich aanmelden bij Facebook Connect. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Indien u besluit om u te registreren bij Facebook Connect en op de knop "Login with Facebook" / "Connect with Facebook" klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersgegevens. Hiermee wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan onze website of services. Via deze link hebben we toegang tot uw gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. Dit zijn vooral:
- Facebook-naam
- Facebook-profiel en omslagfoto
- Facebook-omslagfoto
- E-mailadres opgeslagen op Facebook
- Facebook-ID
- Facebook-vriendenlijsten
- Facebook Likes ("like button" indicaties)
- Verjaardag
- Geslacht
- Land
- Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en te personaliseren. Zie de Facebook-gebruiksvoorwaarden en het Facebook-privacybeleid voor meer informatie. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit wordt gedaan op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst. De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, dealers en verzending van goederen

We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden wanneer dit nodig is in het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats, of alleen wanneer u uitdrukkelijk ingestemd heeft met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, gebeurt niet. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO betreffende de verwerking van gegevens om een contract af te sluiten of toegestane precontractuele maatregelen.

5. Sociale media

Facebook- plug-ins (Like& Share-knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U kunt de Facebook- plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook- plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site bezocht heeft met uw IP-adres. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen enkele kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook ontvangen. Voor meer informatie raadpleegt u het Privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek met onze pagina's associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Google+ plug-in

Onze pagina's gebruiken functies van Google+. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Verzameling en deling van informatie: gebruik de Google + knop om informatie wereldwijd te plaatsen. De knop Google + biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u een +1 geeft voor inhoud en informatie
op de pagina die u bekeken heeft toen u op +1 klikte. Uw + 1's kunnen naast uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet.
Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google + -knop wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of aan anderen die identificerende informatie van u hebben. Gebruik van de verzamelde informatie: naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de informatie die u verstrekt, verwerkt in overeenstemming met het geldige Google Privacybeleid gebruikt. Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Instagram- plug-in

Functies van de service Instagram zijn aan onze zijde geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van cookies van Google Analytics vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerders van deze websites zal Google deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en om internetgebruik te bieden. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat wanneer u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook de informatie vastleggen die door de cookie gegenereerd is en uw gebruik van deze site-gerelateerde data (inclusief uw IP-adres) voorkomen, door het downloaden van de voor de browser beschikbare plugin op de volgende link te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site:
Schakel Google Analytics uit.
Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerkingsdata

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Dit kan worden gebruikt om rapporten te genereren met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de pagina. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot een persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment gebruiken via de weergave-instellingen in uw Google-account, of Google Analytics verbieden om uw gegevens te verzamelen zoals beschreven in de sectie 'Bezwaar tegen gegevensverzameling'.

WordPress Stats

Deze website maakt gebruik van de WordPress Stats tool voor evaluatie van statistieken van het bezoekersverkeer. Provider is Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Statistieken gebruikt cookies die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag.
"WordPress Stats"-cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.
De opslag van "WordPress Stats"-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. U kunt uw browser zodanig instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, acceptatie van cookies voor specifieke gevallen, of uitsluiten in het algemeen, en activeren van het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw informatie voor de toekomst. Door te klikken op deze link zet u een opt-out cookie in uw browser:
https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. ("Google"). Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google AdSense gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde Web Beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze Web Beacons, kan informatie als bezoekersverkeer op de pagina's geëvalueerd worden.

De informatie die door cookies en Web Beacons op deze website (inclusief uw IP-adres) verzameld wordt en de levering van reclame-formats worden overgedragen naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden gedeeld met gelieerde bedrijven van Google. Google voegt het IP-adres niet samen met andere gegevens die u opgeslagen heeft. De opslag van de AdSense cookie-technologie vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website maximaal kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics-remarketing in combinatie met de functies apparaatonafhankelijke functies van Google AdWords en DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Met deze functie kan Google Analytics remarketinggerichte advertentiegroepen met de apparaatopties van Google AdWords en Google voor meerdere apparaten met DoubleClick te linken. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op één apparaat (bijv. mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een van uw andere apparaten (b.v. tablet of pc). Nadat u uw toestemming gegeven heeft, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account voor dit doel. Op die manier kan elk apparaat waarmee u inlogt met uw Google-account, aan dezelfde gepersonaliseerde Advertentieberichten worden gelinkt. Ter ondersteuning van deze functie in Google Analytics houdt Google geauthenticeerde id's van gebruikers bij die tijdelijk worden gelinkt om doelgroepen voor de apparaatonafhankelijke advertentie-promotie vast te analyseren en te ontwikkelen.

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
De samenvatting van de vastgelegde gegevens in uw Google-account wordt uitsluitend op basis van uw toestemming gedaan, die u kunt geven of intrekken op basis van Google (art. 6 lit. 1 f DSGVO). Voor bewerkingen voor gegevensverzameling die niet in uw Google-account samengevoegd zijn (bijvoorbeeld omdat je geen Google-account hebt of de samenvoeging geblokkeerd hebt) baseert de detectie zich op het datatype, art 6, lid 1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.
Raadpleeg voor meer informatie en het privacybeleid het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google-Conversie-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Google AdWords gebruikt Conversie-Tracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt geleverd, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bestemd voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen we zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina doorverwezen is.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De klanten zijn op de hoogte van het aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina die is getagd met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google-cookie voor het bijhouden van conversies eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet in de conversiestatistieken opgenomen.
De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op art 6, lid 1, lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het bijhouden van Google AdWords en Google Conversion: https://www.google.com/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit op de website beperkt zijn.

Facebook-pixels

Onze website maakt gebruik van Facebook's actiepixel voor bezoekers voor conversiemeting, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Op deze manier kan het gedrag van de bezoekers van de site worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, volgens het Facebookbeleid, kan gebruiken. Als gevolg hiervan kan Facebook advertenties op Facebook en buiten Facebook laten weergeven. Dit gebruik van gegevens kan niet door ons als websitebeheerder worden beïnvloed. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over het beschermen van uw privacy
Privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' gebruiken in het gedeelte Advertentie- instellingen
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen uitschakelen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefdata

Wanneer u de nieuwsbrief op de website aangeboden wilt krijgen, dan hebben we uw e-mailadres nodig en informatie, die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld, tenzij op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de op het nieuwsbriefregistratieformulier ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "opzeggen" in de
Nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief worden door ons uit de nieuwsbrief bewaard tot uw annulering en worden verwijderd na annulering van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e- mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Kaphingst Online GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de e-mailnieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden verzonden naar de gegevensbeheerder wanneer de nieuwsbrief is aangevraagd, resulteren uit het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt. Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

PROTENO GmbH informeert haar klanten en zakelijke partners op regelmatige basis door middel van een nieuwsbrief over het aanbod van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan door de betreffende persoon over het algemeen alleen ontvangen worden (1) als de persoon een geldig e-mailadres heeft en (2) de persoon voor de nieuwsbrieven is geregistreerd. Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een bevestigingsemail verzonden naar het e-mailadres dat door de betreffende persoon ingevoerd is voor de verzending van de nieuwsbrief via de Double-Opt-In-procedure. Deze bevestigings-e-mail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het abonneren op de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokken persoon werd gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie, zoals toegewezen door de internetprovider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betreffende persoon op een later tijdstip te begrijpen en dient daarom als wettelijke voorzorgsmaatregelen voor de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Abonnees voor de nieuwsbrief kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in de nieuwsbrief of technische wijzigingen. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefdienst worden niet overgedragen aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokken persoon ons heeft gestuurd voor de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment af te melden voor de nieuwsbrief, rechtstreeks op de website van de beheerder, of door de beheerder op een andere manier te informeren. Een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief wordt door Kaphingst Online GmbH automatisch geïnterpreteerd als een intrekking.

Na het beëindigen van het abonnement worden de opgeslagen registratiegegevens verwijderd.

II. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrieven van PROTENO GmbH bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebedde pixel kan Kaphingst Online GmbH herkennen of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail door de betreffende persoon werden aangeklikt.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door de beheerder opgeslagen en geëvalueerd met het oog op het optimaliseren van de levering van de nieuwsbrief en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. De juridische basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De aanpassing van de nieuwsbrief op basis van belangstelling is ook in ons legitieme belang in de verwerking van gegevens volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Deze persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Betreffende personen hebben te allen tijde recht op de Double-Opt-In-Procedure, ongeacht het abonnement op de e-mailnieuwsbrief - voor het intrekken via het consent-formulier (zie hierboven). Na een intrekking worden de persoonlijke gegevens die door het volgen van de nieuwsbrief worden verzameld ook door de beheerder verwijderd.
III. Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden (gepersonaliseerde nieuwsmarketing)

We verzamelen de persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, onder meer naar aanleiding van uw toestemming, art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, voor promotionele doeleinden. Deze persoonlijke gegevens zijn: (1) voor- en achternaam, (2) e-mailadres, (3) postadres; de verdere verwerking van deze gegevens wordt gebruikt voor het automatisch verzenden van berichten met gepersonaliseerde inhoud. We willen u langs deze weg producten en diensten die u interesseren aanbieden. Wanneer u contact met ons opneemt in verband met de aankoop van een product of in verband met het verstrekken van een dienst en ons bijvoorbeeld uw e-mailadres opgeeft, slaan we dat ook op en gebruiken we het voor het verzenden van informatie voor uw eigen gelijksoortige goederen of diensten per e-mail naar een database. Het verdere gebruik van de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zal worden uitgevoerd voor de periode van uw klantrelatie met ons, dus uiterlijk met het verwijderen van uw registratieaccount op onze website.
De juridische basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. a f DSGVO of § 7 (3) UWG. Voor onze klant gaan we ervan uit dat u dergelijke reclamemaatregelen redelijk verwacht. In de reclamedoeleinden ligt ook ons legitieme belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. a f DSGVO. Houd er rekening mee dat zij volgens art. 21 lid 2 DSGVO op elk moment het recht hebben om bezwaar te maken tegen deze maatregelen voor directe reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt worden. Ongeacht richtlijn 2002/58/EG heeft u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.
Aan de andere kant kunnen zij geen bezwaar maken tegen de ontvangst van dienstberichten, zoals betaling, beveiliging of juridische communicatie, omdat deze verplicht zijn.

8. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze YouTube- plugin-sites bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u bezocht heeft. Als u aangemeld bent bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij de YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat via uw IP-adres onze website benaderd werd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO. Wanneer uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Ga naar https://developers.google.com/fonts/faq voor meer informatie over Google Web Fonts en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wanneer u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Nosto

Deze website maakt gebruik van retargeting-technologieën van Nosto Solutions Ltd. ("Nosto"). Deze maken het mogelijk om bezoekers specifiek naar deze websites te targeten die gepersonaliseerde, gerichte reclame aanbieden, aan hen, die zich reeds voor onze winkel en onze producten hebben geïnteresseerd. De weergave van de reclamemedia vindt plaats op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag, waarbij geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen. In het geval van retargeting technologie is een Cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om geanonimiseerde data via hun targetingbelangen en dus individuele reclame op basis van opgeslagen informatie toe te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden, vrij van virussen of andere verborgen functies, die zijn opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. U ziet gepersonaliseerde advertenties die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatiebelangen. U kunt het gebruik van cookies permanent weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet langer op uw computer opgeslagen worden of cookies die opgeslagen waren, verwijderd worden. Het algemeen uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat sommige functies van deze website niet uitgevoerd kunnen worden. Verdere informatie en privacy policy van Nosto ziet u hier: http: //www.nosto.com/de/geschaftsbedingungen/

Greyhound

Indien u contact met ons opneemt (bijv. Via email, contactformulier, brief, fax of telefoon of via de social media worden uw persoonlijke gegevens voor de verdere afhandeling van uw aanvraag of mededeling volgens Art. 6 DSGVO verwerkt. De gegevens van de user worden in ons CRM systeem GREYHOUND van firma “digital guru GmbH & Co KG, Segelfliegerweg 53, 49324 Melle, Bondsrepubliek Duitsland” digitaal opgeslagen en verwerkt. Daardoor kunnen uw aanvragen sneller en efficiënter beantwoord worden. (Intersse volgens Art. 6.1 DSGVO). Wij verwijderen alle aanvragen indien deze niet meer worden benodigd. Alle twee jaar wordt gecontroleerd, of de gegevens nog worden benodigd. Het gelden de wettelijke bestemmingen om gegevens op te slaan.

9. Betalingsprovider

PayPal

Op onze website bieden wij de betaling via PayPal. Aanbieder van de betalingsdienst is PayPal (Europa) S.à.rl . et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden. De overdracht van gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking om een overeenkomst af te handelen). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van historische gegevensverwerkingsbewerkingen.

Mollie B.V.

Op onze website bieden we de betaling aan via Mollie (creditcard, iDeal, SOFORT, Bancontact, KBC/CBC Pament Button, Belfius Direct Net, ING Home‘Pay). Aanbieder van deze betalingsdienst is Mollie B.V., Keizersgracht 121, 1015CJ Amsterdam, Nederland (hierna "Mollie").

Wanneer u via Mollie betaalt, verzamelt Mollie verschillende transactiegegevens en stuurt deze door aan de bank waar u bent ingeschreven met Mollie. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, verzamelt Mollie verdere gegevens als onderdeel van de transactieverwerking, zoals het afleveradres of individuele artikelen in het winkelwagentje.

Mollie verifieert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die bij de bank is opgeslagen. Vervolgens wordt het betalingsbedrag van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountinformatie.
Details van de betaling met Mollie zijn te vinden in de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Molliey onder: https://www.mollie.com/nl/privacy

Kredietcontrole en Scoring

Als onderdeel van het bestelproces geeft u ons uw toestemming, om uw gegevens in verzekering tegen wanbetalingsrisico’s aan:

Experian Nederland BV
Grote Marktstraat 49
2511 BH Den Haag
Nederland

te overhandigen. Bij het controleren van de betalingsoptie (factuur) die moet worden aangeboden, wordt ook een identiteits- en kredietcontrole uitgevoerd. Dit is vereist om u een verscheidenheid aan opties te bieden voor het kiezen van de betaalmethode.

In het kader van onderzoek naar de verwerving van een wanbetalingsrisico en de bijbehorende identiteits- en kredietcontrole, geven we uw persoonlijke gegevens (geslacht, volledige naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum) door aan Experian Nederland BV. Deze controles testen de waarschijnlijkheid van een wanbetaling. De gegevens worden gedurende een periode van 12 maanden bij Experian Nederland BV opgeslagen in het kader van de wettelijke opslagvereisten. De kredietcontrole wordt alleen uitgevoerd als onderdeel van dit bestelproces.

10. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens voor verzending

De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan het transportbedrijf in opdracht van de levering in het kader van de overeenkomst, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.

DHL

Bij levering van goederen door de vervoerder DHL (Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland), vullen we uw e-mailadres in in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO vóór levering van de goederen met als doel een leverdatum of een kennisgeving van levering aan DHL te coördineren, wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders, wordt, met het oog op service overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO uitsluitend de naam van de ontvanger en het afleveradres aan DHL doorgegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is een eerdere overeenkomst van de leveringsdatum met DHL of de leveringsaankondiging niet mogelijk. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de transportdienstverlener DHL.

DPD

Bij levering van zaken door de vervoersdienst DPD (DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, duitsland), wordt uw e-mailadres ingevuld in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vóór levering van de goederen met het doel een leveringsdatum of leveringsbericht aan DPD aan te passen, wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft in het bestelproces. Anders, met het oog op service overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, wordt uitsluitend de naam van de ontvanger en het afleveradres naar DPD doorgeven voor zover dit voor de levering van goederen noodzakelijk is. In dit geval is het niet mogelijk om de leverdatum vooraf met DPD of de leveringsaankondiging overeen te komen. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de transportdienst DPD.

KÜHNE UND NAGEL

 

Bij levering van zaken door de vervoersdienst en KÜHNE UND NAGEL (KÜHNE UND NAGEL, Rheinstraße 26, 35260 Stadtallendorf, Duitsland), vullen we uw e-mailadres in in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO voor de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of de aankondiging van de levering aan KÜHNE UND NAGEL op, indien u daartoe in het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming verleend heeft. Anders, wordt, met het oog op de service, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, uitsluitend de naam van de ontvanger en het afleveradres aan KÜHNE en NAGEL doorgegeven voor zover dit voor de levering van goederen noodzakelijk is. In dit geval is het niet mogelijk om vooraf met KÜHNE UND NAGEL de leverdatum of de leveringsaankondiging af te spreken. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de transportdienstverlener KÜHNE UND NAGEL.

HCL

Bij levering van zaken door de vervoerder HCL (Human Care Logistics BV, Tichlouwstraat 45, 5932 AA Tegelen, Nederland), vullen we uw e-mailadres in in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO voor de levering van de goederen met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of de aankondiging van de levering aan HCL op, indien u daartoe in het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming verleend heeft. Anders wordt, met het oog op de kennisgeving overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, uitsluitend de naam van de ontvanger en het afleveradres aan HCL doorgegeven voor zover dit voor de levering van goederen noodzakelijk is. In dit geval is een eerdere overeenkomst van de leveringsdatum met HCL of de leveringsaankondiging niet mogelijk. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de transportdienstverlener HCL.